Hållbarhet


Respekten för natur, miljö och individ är helt självklar för oss som företag. Vår verksamhet är en del av ett större sammanhang. Vi lever i, verkar i och är beroende av det Blekingska landskapet, ett landskap som vi vill värna om – för vår och våra barns skull.

Paddelkompaniet är en del av ARK 56 och Blekinge Arkipelag där vi gemensamt med andra företag har en strategi för att bli en hållbar destination för naturturism. Ett viktigt mål för oss företag är att inspirera våra gäster att spendera mer tid i naturen och samtidigt aktivt bidra till att agera för att skydda djur och natur.

 • Vi är medlemmar i Svenska Ekoturismföreningen sedan företaget startade 2010.
 • Vi står för en inkluderande turism som välkomnar alla.
 • Vi står för ett gott värdskap och strävar ständigt efter en ökad kvalité i vår verksamhet.
 • Vi ger relevant miljöinformation till alla våra gäster.
 • Vi använder miljö- och kravmärkta produkter i vår verksamhet där det är möjligt.
 • Vi informerar om Allemansrätten.
 • Vi strävar efter att våra aktiviteter minimerar påverkan på naturen i val av tältplatser, att inte lämna några spår efter oss, att man eldar på rätt sätt etcetera.
 • Vi informerar våra gäster om att endast göra upp eld i iordningställda eldstäder och upplyser alltid om vilken brandrisknivå som gäller när aktiviteten startar.
 • Vi samordnar kanot- och kajaktransporter så långt det är möjligt för minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Vi samråder med myndigheter och markägare i miljöfrågor.
 • Vi samarbetar med många andra lokala företag och försäkrar oss om att även dessa strävar efter ett hållbart arbetssätt.
 • Vi försöker att använda oss av lokal service och lokala produkter så långt det är möjligt och rekommenderar även detta till våra gäster.
 • Vi försöker ständigt att minska vår egen och våra gästers miljöpåverkan.
 • Vi redovisar öppet vårt hållbarhetsarbete och tar samtidigt tacksamt emot feedback på denna.