Kanot Ronnebyån


Vildmarken nära dig

Kanotleden på Ronnebyån är cirka 70 kilometer lång och sträcker sig från Hovmantorp i Småland till Karlsnäsgården i Blekinge, men man kan även välja att paddla delsträckor. Här kan du uppleva genuin vildmark och det är ofta långt till samhällen och bebyggelse. Ån växlar mellan smala ringlande avsnitt och långsträckta sjöar som omges av djupa skogar med ett rikt djurliv. Lån av utförlig «karta» ingår alltid vid hyra av kanot. I samband med start och avslutning av er kanottur har ni möjlighet till övernattning på «Friluftscentrum Karlsnäsgården».


Rast-/övernattningsplatser

Längs kanotleden finns iordningställda «rastplatser» med enkel standard som innehåller eldstad, toalett, sopkärl, plats för tält och i enstaka fall även vindskydd. De flesta av dessa platser omfattas av en serviceavgift vid övernattning, medan ett fåtal kräver betalning av extra avgift på plats.

Landtransporter

Eftersom Ronnebyån på flera platser korsas av låga broar eller kraftverk finns det totalt 13 landtransporter längs kanotleden. Dessa varierar i längd mellan 50 m och 900 m och kräver en kanotvagn per kanot. Då landtransporterna i vissa fall kan vara lite tuffare, rekommenderar vi att det finns minst två vuxna personer med på turen. Landtransporterna är tydligt markerade med skyltning längs leden samt även markerade och uppförstorade på den karta som kunden disponerar under turen.


Fiske

Fiskekort för kanotleden kan köpas via respektive fiskevårdsområdesförening. Se «fiskekartan» för ytterligare information om vad som gäller i de olika delarna av Ronnebyån.

Proviantering

Möjlighet till proviantering finns endast i Hovmantorp och Konga, varför huvuddelen av provianten bör tas med från starten. Färskvatten för påfyllnad finns på flera platser längs leden enligt markeringar på kartan.

Transport

Normalt sett paddlar man nedströms längs Ronnebyån och därmed krävs «kanottransport» från kanotcentralen vid Karlsnäsgården till startplatsen för kanotturen. Vi erbjuder transport av kanoter och utrustning mot en extra avgift.