Vildmarken nära dig
Kanotleden på Ronnebyån är cirka 70 kilometer lång och sträcker sig från Hovmantorp i Småland till Karlsnäsgården i Blekinge, men man kan även välja att paddla delsträckor. Här kan du uppleva genuin vildmark och det är många gånger långt till samhällen och bebyggelse. ån växlar mellan smala ringlande avsnitt och långsträckta sjöar och omges av djupa skogar med ett rikt djurliv. Lån av utförlig karta » ingår alltid vid hyra av kanot. I samband med start och avslutning av er kanottur har ni möjlighet till övernattning på Karlsnäsgården

Rastplatser
Längs kanotleden finns iordningställda rastplatser » med enkel standard som innehåller eldstad, toalett, sopkärl och i enstaka fall även vindskydd. De flesta av rastplatserna omfattas av en serviceavgift som betalas till uthyraren, medan ett fåtal kräver betalning av extra avgift på plats.

Landtransporter
Eftersom Ronnebyån på vissa platser korsas av låga broar eller kraftverk finns det totalt 13 landtransporter längs kanotleden. Dessa varierar mellan 50 m och 900 m och kräver en kanotvagn per kanot. Då landtransporterna i vissa fall kan vara lite tuffare, rekommenderar vi att det finns minst två vuxna med i gruppen.

Fiske
Fiskekort för kanotleden kan köpas i samband med kanottransport och för delar av leden även på Korrö Vandrarhem. Se fiskekartan » för ytterligare information om vad som gäller i de olika delarna av Ronnebyån.

Proviantering
Det finns möjligheter att fylla på färskvatten längs kanotleden. Provianteringsmöjligheter finns endast i Hovmantorp och i Konga, varför proviant för hela kanotturen bör tas med.

Transport
Normalt sett paddlar man nedströms längs Ronnebyån och därmed krävs kanottransport från kanotcentralen vid Karlsnäsgården till startplatsen för kanotturen. Vi erbjuder transport av kanoter och utrustning mot en extra avgift. Under 2012 inför vi nya transportrutiner och du kan läsa om dem här »

Kanotcenter Karlsnäsgården

Skärvgölsvägen 2
SE-372 92 KallingeGPS

Lat: 56.3093
Long: 15.2770Titta på fler foton »Kallinge Weather